Tag Archive | ak

Edukacja Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert w okresie międzywojennym uczył się w Państwowym VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie, ale w czasach sowieckiej okupacji zmienił liceum na Szkołę nr 14. Tam właśnie najprawdopodobniej wstąpił do AK. W czasie II wojny światowej Zbigniew Herbert pracował jako karmiciel wszy produkujących szczepionki oraz jako sprzedawca w sklepie. Po tym, jak Niemcy zajęli Lwów, W konspiracji rozpoczął studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Trudna sytuacja nastąpiła, gdy ponownie sowieci mieli wkroczyć do miasta. Przeprowadził się do Krakowa.

Na początku pobytu w Krakowie mieszkał na obrzeżach Krakowa w Proszowicach. W Krakowie studiował Ekonomię, ale także uczęszczał na wykłady Akademi Sztuk Pięknych i Uniwersytecie Jagiellońskim. W tamtym właśnie okresie nawiązał współpracę z krakowskim podziemiem konspiracyjny. Zbiegniew Herbert w 1947 roku uzyskał dyplom z Ekonomi i rozpoczął w Toruniu kierunek prawniczy i dwa lata później uzyskał tytuł magistra praw.

Reklamy